فروشگاه آنلاین و عرضه مستقیم از کارخانه سیستم های قفسه بندی و تجهیزات فروشگاهی و انباری

قفسه ارزان قیمت فروشگاهی

قفسه ارزان

      قفسه دیوار کوب

      قفسه دوطرفه ( قفسه وسط ) ارزان قیمت فروشگاهی پایه T

      قفسه یک طرفه ( قفسه خودایستا - قفسه کنار ) ارزان قیمت فروشگاهی پایه L

قفسه فروشگاهی

قفسه فروشگاهی

      قفسه دو طرفه فروشگاهی ( قفسه وسط فروشگاهی )

      قفسه یک طرفه فروشگاهی ( قفسه کنار - قفسه خود ایستا )

      قفسه سرلاین فروشگاهی

      استند ابزار - استند تبلیغاتی - استند سبد دار

قفسه هایپر مارکتی ( قفسه ترک )

قفسه فروشگاهی

      قفسه هایپر مارکتی یک طرفه (قفسه کنار - خود ایستا ) طرح ترک

      قفسه هایپر مارکتی دوطرفه ( قفسه وسط ) طرح ترک

      قفسه سرلاین هایپر مارکتی

      قفسه گوشه 

      استند رگال - استند ابزار - استند حبوبات - استند سبد دار

قفسه انبار

قفسه انبار

      قفسه پیچ و مهره ای 

      قفسه راک سبک تحمل بار 100 کیلوگرم برای هر طبقه

      قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار 250 کیلوگرم برای هر طبقه

      قفسه راک سنگین تحمل بار تا 3000 کیلوگرم برای هر طبقه

      قفسه راک سردخانه ای ( گالوانیزه ) تحمل بار تا 500 کیلوگرم برای هر طبقه

قفسه آجیل و استند خشکبار و حبوبات 

میز چک اوت - میز صندوق - میز پرداخت - صندوق فروش

نردبان

سبد خرید - سبد دستی - ترولی فروشگاهی - کالسکه فروشگاهی - سبد حراجی سبد نان

انواع رگال - اتیکت - پاور مگنت - حفاظ -

قطعات قفسه فروشگاهی

      پایه قفسه

     صفحه طبقه کفه پشت صفحه صفحه پشت 

     زاویه سه گوش لچکی 

 

 

آردینی اوخو
یکشنبه 30 شهریور 1399
بؤلوملر :